tiếng nói chung

Thúc đẩy hợp tác Nghị viện vì sự phát triển khu vực

Thúc đẩy hợp tác Nghị viện vì sự phát triển khu vực

VTV.vn - APPF-26 dự kiến sẽ ra "Tuyên bố APPF Hà Nội - Tầm nhìn mới của Quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương".