tình nguyện

Nhiều bạn trẻ Việt Nam đăng ký làm tình nguyện ở nước ngoài

Nhiều bạn trẻ Việt Nam đăng ký làm tình nguyện ở nước ngoài

VTV.vn - Hiện đã có hàng nghìn đơn đăng ký làm tình nguyện ở nước ngoài của các bạn trẻ Việt Nam thông qua các tổ chức phi chính phủ.