tốc độ xử lý

Hơn 50.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý sau Nghị quyết 42

Hơn 50.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý sau Nghị quyết 42

VTV.vn - Hơn 50.000 tỷ đồng nợ xấu đã được hệ thống ngân hàng xử lý đến cuối năm 2017.