Tổng cục Môi trường

Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng

Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng

VTV.vn - Khí thải từ xe cơ giới, phát thải công nghiệp, đặc biệt mật độ dày đặc các công trình xây dựng là nguyên nhân của tình trạng này.