Tổng thống Áo

Áo: Hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống do sai sót kiểm phiếu

Áo: Hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống do sai sót kiểm phiếu

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp của Áo đã hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống ngày 22/5 vừa qua, do một số sai sót không cố ý trong quá trình kiểm phiếu.