trái phiếu kho bạc

Nợ công của Eurozone tăng lên 93,9% GDP

Nợ công của Eurozone tăng lên 93,9% GDP

Theo Cục thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), tổng nợ công của 18 nước thành viên trong khu vực đã tăng lên ngưỡng 12,21 nghìn tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2014, cao hơn nhiều so với mức của quý IV/2013.