trẻ em vùng cao

Hiệu quả mô hình “Đội truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

Hiệu quả mô hình “Đội truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

VTV.vn - Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục gia tăng thời gian gần đây ở vùng cao Quảng Ngãi. Mô hình "Đội truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em" được thành lập.