Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho CBCCVC, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/05/2018 19:51 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP

VTV.vn - PTTg Vương Đình Huệ đã có bài viết nhan đề "Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho CBCCVC, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp"

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa XII là Đề án về cải cách chính sách tiền lương. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có bài viết nhan đề "Cải cách chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, lược lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" nhấn mạnh các quan điểm mới và giải pháp quan trọng để cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

Trong bài viết, Phó Thủ tướng khẳng định chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình

Phó Thủ tướng cũng khẳng định trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Thủ tướng cho biết, chính sách tiền lương mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

Theo đó, trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Đối với khu vực doanh nghiệp, tiền lương là giá cả sức lao động, hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động và được phân phối dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Từ những nội dung cơ bản về cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phải tích cực xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hoàn thiện hệ thống pháp luật về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Để thực hiện có hiệu quả việc cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn liền với lộ trình cải cách tiền lương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước