Công tác tuyên giáo tạo sự đồng thuận trong Đảng và nhân dân

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/08/2018 19:57 GMT+7

VTV.vn - Phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác, sáng nay (1/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo Chính phủ, và các ban, Bộ, ngành.

"Phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân" - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra cho công tác tuyên giáo.

Trong hơn 2 năm qua, trước những thuận lợi và những khó khăn thách thức, Ban Tuyên giáo đã tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cũng đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến nhất trí với báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua đó đã nắm bắt và tham mưu những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các ý kiến cũng cho rằng, Ban Tuyên giáo cần tiếp tục chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại, đóng góp rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót trong hoạt động báo chí; phối hợp với các Bộ, ngành để theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực trong cuộc sống, đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác Tuyên giáo.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là cuộc làm việc về công tác Tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở này tiếp tục làm tốt công việc đến hết nhiệm kỳ. Nhấn mạnh những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước và để có được không khí tin tưởng trong dân, nhiều phong trào trở thành tự giác, đồng thuận trong xã hội, Tổng Bí thư cho rằng trong những kết quả đó có sự đóng góp của Ban Tuyên giáo Trung ương và cả ngành Tuyên giáo.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng không được chủ quan, vì bên cạnh những điểm tích cực vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Trước hết, Tổng Bí thư đặt câu hỏi, phải chăng chưa quan tâm đúng mức công tác lý nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận Mác Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu định hướng tư tưởng chính trị. Tổng bí thư cũng cho rằng trong bối cảnh truyền thông báo chí phát triển nhanh và rầm rộ thì việc chỉ đạo hướng dẫn, định hướng cho báo chí, cho văn học nghệ thuật chưa quyết liệt: công tác quản lý báo mạng, Internet - là loại hình truyền thông mới thì còn nhiều lúng túng, hạn chế. Xu hướng của dư luận lại thường thích nghe những thông tin lạ, mới, có vẻ "giật gân", "hấp dẫn", chứ không phải lúc nào cũng nghe thông tin chính thống. Tổng Bí thư cũng nhắc nhở cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ quan điểm sai trái phản động của các thế lực thù địch còn yếu, chưa sắc bén bởi chưa huy động được sức mạnh tổng hợp, chưa bài bản.

Nhất trí với 9 nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh thêm một yêu cầu. Trước hết, Tổng Bí thư khẳng định công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng là chức năng, nhiệm vụ số một của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo. Theo Tổng Bí thư, Đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Cán bộ, đảng viên có kiên cường thì dân mới theo, mới tin.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước