Đảng ủy Khối cơ quan TƯ quan tâm đến cải cách hành chính

Cù Ngọc Hùng-Thứ sáu, ngày 29/08/2014 20:30 GMT+7

(VTV Online) - Sáng 29/8, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T

Báo cáo của Đảng ủy Khối nêu rõ với đặc thù là các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ khối đều ở các cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hoạt động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong khối các cơ quan Trung ương có tác động quan trọng đến hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ sau Đại hội XI của Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động trong việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 7 (khóa XI), Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”... thành những chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời có hướng dẫn cụ thể, cách thức triển khai phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Khối đã lựa chọn, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, quyết liệt, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối, xuyên suốt cả nhiệm kỳ là “nâng cao chất lượng chi bộ” và “tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong các cơ quan Trung ương đã chú trọng hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị, các hoạt động đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác vận động quần chúng ở Đảng bộ Khối có những chuyển biến tiến bộ, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị của đất nước.

Trong thời gian tới, Đảng bộ khối phối hợp xây dựng quy chế về công tác vận động cán bộ, công chức, người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương giữa Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương triển khai có hiệu quả công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và cụ thế hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới,” Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đảng bộ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014” với hai khâu đột phá là thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối và các Đảng bộ trực thuộc; công tác đảng tại các cơ quan đơn vị; cơ chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị với Đảng bộ khối và Đảng bộ trực thuộc; tăng cường, đổi mới công tác dân vận và công tác vận động quần chúng trong các cơ quan đơn vị trực thuộc khối; công tác kiểm tra giám sát trong các cấp ủy; việc triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị trong các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đáng giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối trong thời gian qua.

Qua báo cáo của Đảng ủy Khối và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, đạt kết quả thiết thực. Điều này thể hiện rõ ở việc Đảng ủy Khối đã lựa chọn chuyên đề, chủ đề trọng tâm cho từng giai đoạn: nâng cao chất lượng chi bộ; chọn đột phá đổi mới công tác dân vận; tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch với quy mô lớn; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn về công tác Đảng. Qua đó, chất lượng sinh hoạt ở nhiều chi bộ thuộc đảng bộ trực thuộc được nâng lên. Đảng bộ chủ động chỉ đạo đảng ủy cơ sở trực thuộc làm công tác quy hoạch cán bộ làm công tác Đảng cho nhiệm kỳ tới...

Ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý trong chỉ đạo công tác chi bộ, đối với các cơ quan khối chính quyền, Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo triển khai cải cách hành chính và coi đây là yêu cầu trọng tâm. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng bộ trực thuộc chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng trực thuộc tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện công tác vận động quần chúng.

Trong công tác giám sát, phản biện, Đảng ủy Khối cùng với Ban Dân vận Trung ương có hướng dẫn định hướng để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban bạc tham mưu cho cấp ủy và thống nhất việc thực hiện giám sát, phản biện trong cấp ủy từng cơ quan, đơn vị mình, có thể làm thí điểm trước.

Hoan nghênh kế hoạch của Đảng ủy khối sẽ tổ chức tuyên dương các bí thư chi bộ giỏi nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc tổ chức hoạt động này của Đảng ủy Khối cần gắn với công tác tổng kết nâng cao chất lượng chi bộ trong suốt cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng trao đổi về một số kiến nghị cụ thể của Đảng Ủy khối các cơ quan Trung ương.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước