Hội thảo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Mỹ An-Thứ bảy, ngày 08/03/2014 16:26 GMT+7

Sáng 8/3, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới phối hợp với Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cốt yếu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển kinh tế có vai trò nền tảng, quyết định sự thành bại của mọi quốc gia, dân tộc. Sự kiểm chứng của lịch sử và thực tiễn cho thấy, trên thế giới không một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế nhanh và hiệu quả, muốn thực hiện hiện đại hoá và có được xã hội thịnh vượng mà không áp dụng kinh tế thị trường.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, những hạn chế, bất cập và những vấn đề đang đặt ra đòi hỏi phải tập trung trí tuệ để làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với nguyên tắc chung của kinh tế thị trường trên thế giới.

Hội thảo nhằm tập trung đánh giá sát 30 năm đổi mới của nền kinh tế đất nước, đặc biệt là trong 10 năm qua, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với những đánh giá khách quan, đưa ra phát hiện mới, tư tưởng mới, tư duy mới cho sự phát triển. Đã có trên 30 bản tham luận gửi đến Hội thảo từ Trung ương, các địa phương với tinh thần tích cực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước