Phát huy tinh thần Mậu Thân 1968 trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 19:11 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018).

Nhân Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Trong bài viết, Chủ tịch nước khẳng định: Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trong bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề cập bối cảnh của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đó là đế quốc Mỹ ngoan cố leo thang chiến tranh, thực hiện chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam, tiến hành "chiến tranh phá hoại" đối với miền Bắc.

Nhận định thời cơ thuận lợi chuyển cuộc kháng chiến của dân tộc sang một bước phát triển mới, với các chiến thắng lớn trên khắp các chiến trường, Trung ương đã hạ quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đầu Xuân Mậu Thân.

Đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, quân và dân ta đã bất ngờ đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, đánh vào các cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn, Huế, các căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy, các thành phố, thị xã, đồng thời đánh địch khắp các vùng nông thôn bị tạm chiếm; tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng sinh lực và phá hủy một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh của địch với đội quân lúc đó lên tới trên một triệu hai mươi vạn quân Mỹ, ngụy và chư hầu được trang bị vũ khí hiện đại.

Với những trận gây tiếng vang mạnh mẽ, như trận đánh vào tòa Đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh của ngụy quyền Sài Gòn và 25 ngày đêm làm chủ thành phố Huế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh, đánh dấu sự thất bại cơ bản chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường; xuống thang chiến tranh, chuyển hướng sang "phi Mỹ hóa", "Việt Nam hóa" chiến tranh, bắt đầu rút quân về nước; chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Pa-ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Thắng lợi Tết Mậu Thân đã thúc đẩy nhân dân Mỹ đấu tranh mạnh mẽ hơn với chính quyền Mỹ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược, nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới ngày càng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, cuộc Tổng tiến công đánh dấu một bước phát triển mới về nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, kết hợp tốt ba mũi giáp công là vũ trang, chính trị, binh vận. Thắng lợi này là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Với thắng lợi này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng: Đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở nắm chắc tư tưởng cách mạng tiến công, vận dụng đúng đắn quy luật chiến tranh nhân dân, hạ quyết tâm chiến lược chính xác, táo bạo, chọn đúng phương hướng tiến công, sử dụng đúng lực lượng, làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng.

Đây còn là kết quả của sự phát huy mạnh mẽ trí sáng tạo, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là kết quả của cả một quá trình tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm từ truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc và vận dụng sáng tạo tinh hoa nghệ thuật chiến tranh của nhân loại bằng đường lối độc lập, tự chủ để tìm ra cách đánh Mỹ, "lấy nhỏ đánh lớn", "lấy ít địch nhiều", lấy trí tuệ và sức mạnh Việt Nam để thắng Mỹ.

Thắng lợi này thể hiện khát vọng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Trước tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tin tưởng tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn văn bài viết sẽ có trên các báo số ra sáng mai (28/12), kính mời quý độc giả đón xem.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI