Siết chặt việc chuyển đất nông nghiệp sang đất dự án

Theo HNM-Thứ ba, ngày 23/09/2014 10:50 GMT+7

Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên phải báo cáo Thủ tướng.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Điều 58 Luật Đất đai về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên, để bảo đảm căn cứ thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP phải lập hồ sơ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đến 31/12/2014), các đơn vị cần làm rõ dự án đầu tư có trong danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện do UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND TP (hoặc cấp tỉnh) quyết định để phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp TP (hoặc cấp tỉnh) theo đúng quy định.

Từ ngày 1/1/2015 trở đi, các địa phương cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt khác, TP cũng chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện có liên quan báo cáo kết quả cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do UBND cấp tỉnh, TP trình HĐND cùng cấp thông qua. Đồng thời, làm rõ chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng còn lại được phép chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt...

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước