Tổng Bí thư: “Bất luận hoàn cảnh, tình báo quốc phòng chỉ được phép mạnh lên”

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 19:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo quốc phòng đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, các lực lượng tình báo quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những chiến công vẻ vang đó.

Biểu dương những kết quả của tình báo quốc phòng trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tình báo quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm như nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và các nước trong khu vực, theo sát các sự kiện quốc tế có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam; phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị bất ngờ về chiến lược.

Tình báo quốc phòng cũng thường xuyên nắm chắc âm mưu, ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, có nhiều đóng góp quan trọng bảo đảm sự thành công của những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng biểu dương tình báo quốc phòng chăm lo xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đúng chức năng, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đội ngũ cán bộ tình báo quốc phòng vẫn giữ vững được bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, lòng tin và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tình báo quốc phòng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Nhìn lại những thành tựu của tình báo quốc phòng trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tình báo quốc phòng đã thực hiện được điều mong muốn của Đảng, Nhà nước và quân đội là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho tình báo quốc phòng mạnh lên, tình báo chiến lược của đất nước mạnh lên.

Phân tích tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ có những tác động đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, nhưng không được một phút lơ là, đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác, càng cần chăm lo củng cố an ninh quốc phòng mà Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, trong đó tình báo Bộ Quốc phòng cần tập trung chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư yêu cầu không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng của tình báo quốc phòng, phải luôn khẳng định được tình báo quốc phòng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Tình báo quốc phòng phải luôn đặt định hướng phát triển và mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác đảng, công tác chính trị; gắn công tác đảng, công tác chính trị với thực tiễn hoạt động.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn ai hết, cán bộ, đảng viên của tình báo quốc phòng phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn thực hiện Nghị quyết với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu tình báo quốc phòng phải nhận định tình hình, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ chiến lược, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; tin tức nhanh hơn, sâu hơn, chính xác hơn, mang tính dự báo nhiều hơn; tham mưu đề xuất cần sắc sảo hơn, kịp thời hơn; hành động tình báo cần chủ động, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cán bộ tình báo quốc phòng phải luôn giữ gìn sự trung thực, giữ đúng nguyên tắc công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tình báo quốc phòng thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đúng chức năng, xây dựng thế trận tình báo bảo đảm tính vững chắc, linh hoạt, quan tâm đúng mức đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận nghệ thuật tình báo mang đặc sắc, phong cách Việt Nam.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Nhắc lại lịch sử tình báo quốc phòng vinh dự được Bác Hồ 3 lần gửi thư, trong đó thể hiện đầy đủ quan điểm của Bác, của Đảng về những vấn đề cốt lõi nhất của công tác tình báo cách mạng, Tổng Bí thư yêu cầu cần gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tiếp tục học tập và làm theo lời Bác dạy tình báo quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cả hệ thống chính trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để tình báo quốc phòng hoàn thành nhiệm vụ do vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào, tình báo quốc phòng ngày càng phải mạnh lên xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước