Tuyên bố chung Việt Nam - Haiti

VTV-Thứ bảy, ngày 29/03/2014 22:12 GMT+7

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Cộng hòa Haiti, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

VTV Online xin đăng toàn văn Tuyên bố:

Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước Cộng hoà Haiti, Ngài Laurent Salvador Lamothe, hội đàm tại Port-au-Prince, thủ đô nước Cộng hòa Haiti, ngày 28/3/2014, nhân chuyến thăm chính thức Haiti của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin tưởng vào sự cần thiết phải hợp tác để tăng cường quan hệ song phương vì sự phát triển hài hòa về kinh tế và xã hội của hai quốc gia và hai dân tộc; Dựa trên những cam kết đã đưa ra trước đây, đặc biệt là khi Thủ tướng Lamothe thăm Hà Nội tháng 12/2012.

Nhận thức tính cấp thiết của việc mở rộng quan hệ song phương sang các lĩnh vực khác vì lợi ích của hai quốc gia và hai dân tộc trên tinh thần đoàn kết ngày càng chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau;

Mong muốn tôn trọng các quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc điều chỉnh quan hệ hòa bình giữa các quốc gia.

Tin tưởng vào quan hệ hợp tác Nam-Nam và công nhận tầm quan trọng của hợp tác Nam-Nam đối với việc không ngừng nâng cao điều kiện sống của người dân và đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, chuyển giao công nghệ, an ninh lương thực, thương mại, cơ sở hạ tầng, năng lượng và khuyến khích đầu tư.

Nhận thức sự cần thiết của việc đưa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu thông qua ký kết các thỏa thuận song phương về những lĩnh vực do hai bên cùng xác định.

Công nhận sự cần thiết phải tiếp tục duy trì quan hệ hiện có giữa hai quốc gia và hai dân tộc, theo hướng ưu tiên củng cố tình hữu nghị, tính năng động và hiệu quả.

Đã nhất trí phương hướng hợp tác như sau: Phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hiện nay giữa hai nước nhằm góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân, phục vụ phát triển kinh tế và xã hội bền vững của hai quốc gia.

Thúc đẩy việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Đưa vào thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Văn phòng Bộ trưởng đặc trách về An ninh năng lượng Haiti, thúc đẩy việc đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định hợp tác văn hóa nghệ thuật và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, viễn thông, năng lượng, thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến khích đầu tư, trao đổi văn hóa vì lợi ích của hai nước.

Xác định và triển khai các biện pháp chung nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa để hai nước xích lại gần nhau hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân Việt Nam và công dân Haiti trên lãnh thổ Haiti và Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm và hỗ trợ lẫn nhau trong các thảo luận tại các diễn đàn quốc tế về các vấn đề hai nước cùng quan tâm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước