Trường Sơn

Tấm lòng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô với cách mạng

Tấm lòng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô với cách mạng

VTV.vn - Trong bản anh hùng ca Đường 9 - Khe Sanh luôn ngời sáng hình ảnh đồng bào Vân Kiều, Pa Kô một lòng son sắt với cách mạng, với Bác Hồ kính yêu.