truyền thống anh hùng

Nam Đàn phấn đấu trở thành huyện điểm NTM kiểu mẫu của cả nước

Nam Đàn phấn đấu trở thành huyện điểm NTM kiểu mẫu của cả nước

VTV.vn - Với bề dày truyền thống văn hóa, truyền thống anh hùng cách mạng, Nam Đàn tiếp tục triển khai đề án xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện điểm NTM kiểu mẫu của cả nước.