vận chuyển thuốc lá lậu

Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân

Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân

VTV.vn - Việc chống buôn lậu thuốc lá không chỉ cần chế tài mạnh mà còn phải từ ý thức, sự hối cải thực sự của đối tượng buôn lậu.