Triển khai nhiều dự án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Đặng Mai-Thứ ba, ngày 14/01/2014 14:53 GMT+7

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2013, Bộ VH-TT&DL sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong năm 2014.

Năm 2014, Bộ VH-TT&DL sẽ tập trung thực hiện Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020; tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa 16 dân tộc thiểu số rất ít người; tu bổ 300 di tích.

Song song với kế hoạch này, Bộ VH-TT&DL cũng quan tâm xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và đời sống văn hóa cơ sở, nâng tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ làng, bản, cụm dân cư văn hóa đạt 68%.

Trong năm 2013, bên cạnh việc tổ chức thành công các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, Bộ VH-TT&DL đã tiếp tục triển khai 3 dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước