Vạn Phúc

Vạn Phúc: Đẩy mạnh quảng bá du lịch tại làng nghề truyền thống

Vạn Phúc: Đẩy mạnh quảng bá du lịch tại làng nghề truyền thống

VTV.vn - Ngày 15/4, phường Vạn Phúc đã khai mạc chương trình văn hóa nghệ thuật hướng tới mục tiêu thúc đẩy quảng bá du lịch làng nghề truyền thống.