vi phạm chủ quyền

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật vùng biên giới hải đảo

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật vùng biên giới hải đảo

VTV.vn - Những năm qua, công tác tuyên truyền cho ngư dân tại 28 tỉnh, thành ven biển được triển khai với nhiều hình thức như "Tổ tàu thuyền tự quản", "Bến bãi an toàn"…