Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Càng khó càng phải bình tĩnh, sáng suốt

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM