vốn đăng ký cấp mới

Gần 10 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 5 tháng

Gần 10 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 5 tháng

VTV.vn - 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10 tỷ USD.