xà lan đâm sập trụ cầu Ghềnh

Các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí

Các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí

VTV.vn - Hiện tại, các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí, sẵn sàng cho việc đặt lên trụ.