ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:08 ngày 16/11/2018

VTV.vn - Các CĐV Việt Nam đã mang sắc đỏ bao trùm và bầu không khí cuồng nhiệt tới sân Mỹ Đình trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 1.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 2.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 3.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 4.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 5.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 6.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 7.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 8.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 9.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 10.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 11.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 12.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 13.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 14.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 15.
ẢNH: Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn - Ảnh 16.