AIIB

AIIB phê duyệt các khoản cho vay đầu tiên trị giá 509 triệu USD

AIIB phê duyệt các khoản cho vay đầu tiên trị giá 509 triệu USD

VTV.vn - Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã phê duyệt 4 khoản vay đầu tiên với tổng trị giá 509 triệu USD, dành cho dự án tại các nước thành viên.