Airbnb

Airbnb vi phạm Luật bảo vệ người tiêu dùng

Airbnb vi phạm Luật bảo vệ người tiêu dùng

VTV.vn - Trang web cho thuê nhà ngắn hạn Airbnb đã vi phạm các nguyên tắc về bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước