bạn bè quốc tế

Bạn bè quốc tế đánh giá cao kết quả Đại hội XII

Bạn bè quốc tế đánh giá cao kết quả Đại hội XII

VTV.vn - Nhiều bạn bè và kiều bào ta ở nước ngoài từ khắp các châu lục đều cho rằng, những quyết sách được đề ra tại Đại hội sẽ là cơ sở để đưa Việt Nam phát triển.