Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm xã hội: Còn nhiều hạn chế, bất cập

Bảo hiểm xã hội: Còn nhiều hạn chế, bất cập

VTV.vn - Việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập - Đây là nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc HNTƯ 7.