bạo lực gia đình

Cần nhanh chóng triển khai trên toàn quốc tòa án thân thiện với trẻ em

Cần nhanh chóng triển khai trên toàn quốc tòa án thân thiện với trẻ em

VTV.vn - Cần nhanh chóng triển khai tòa án thân thiện với trẻ em trong các vụ việc xét xử có liên quan đến gia đình và người chưa thành niên để phù hợp với tâm sinh lý trẻ em.