bảo tồn

Bình Thuận thả cá thể chồn Bạc Má về rừng

Bình Thuận thả cá thể chồn Bạc Má về rừng

VTV.vn - Một cá thể chồn Bạc Má vừa được Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tổ chức thả về lại rừng.