Bảo vệ động vật hoang dã

Cô gái 9x Việt Nam đi xuyên địa cầu để bảo vệ động vật hoang dã

Cô gái 9x Việt Nam đi xuyên địa cầu để bảo vệ động vật hoang dã

VTV.vn - Nguyễn Thị Thu Trang, cô gái 23 tuổi, đã thực hiện những chuyến đi xuyên địa cầu, đương đầu với mọi khó khăn để làm công tác bảo tồn thiên nhiên hoang dã.