bí quyết sống

Giao tiếp xã hội - Bí quyết sống trăm tuổi của người dân vùng Sardinia, Italy

Giao tiếp xã hội - Bí quyết sống trăm tuổi của người dân vùng Sardinia, Italy

VTV.vn - Lối sống cộng đồng, tích cực giao tiếp và tránh việc ở một mình của người dân Sardinia, Italy đã giúp họ sống lâu hơn.