biên giới Tây Nam

Vận chuyển hàng lậu qua biên giới An Giang vẫn rất phức tạp

Vận chuyển hàng lậu qua biên giới An Giang vẫn rất phức tạp

VTV.vn - Các đối tượng vận chuyển hàng lậu đa phần là người dân sống tại địa bàn biên giới, thông thạo địa hình, vận chuyển với số lượng lớn gây khó khăn cho lực lượng chức năng.