Bộ NN&PTNT

Bổ sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai”

Bổ sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai”

VTV.vn - Bộ NN&PTNT và Bộ GD&ĐT thống nhất xây dựng và bổ sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai” trong các tiêu chuẩn Trường học an toàn.