bộ thông tin truyền thông

Bộ Thông tin Truyền thông đề xuất cấm mua, bán sim rác

Bộ Thông tin Truyền thông đề xuất cấm mua, bán sim rác

VTV.vn - Bộ Thông tin & Truyền thông đề xuất cấm một số hành vi; trong đó hành vi mua bán SIM trả trước đã kích hoạt sẵn.