bom nguyên tử

Điều gì sẽ xảy ra nếu nổ bom nguyên tử tại một thành phố lớn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu nổ bom nguyên tử tại một thành phố lớn?

VTV.vn - Các nhà khoa học đang sử dụng các mô phỏng phức tạp để giải đáp về ảnh hưởng của một vụ tấn công hạt nhân, cụ thể là bom nguyên tử sẽ gây ra trong một thành phố lớn.