bơm nước vào heo

Bạc Liêu: Cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch cho heo bị bơm nước

Bạc Liêu: Cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch cho heo bị bơm nước

VTV.vn - Do chỉ nhìn bằng mắt mà không qua bất cứ dụng cụ kiểm soát nào nên nhiều cán bộ thú y tại tỉnh Bạc Liêu đã đóng dấu kiểm dịch cho cả heo bị bơm nước.