cấm phương tiện

Đà Nẵng: Thí điểm tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn

Đà Nẵng: Thí điểm tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn

VTV.vn - Ngày 15/1, thành phố Đà Nẵng thí điểm tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn nhằm tránh ùn ứ, giảm thiểu tai nạn giao thông.