cảng cá Thọ Quang

Đà Nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Đà Nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn.