Cặp lá yêu thương

Cặp lá yêu thương: Nụ cười trẻ thơ

Cặp lá yêu thương: Nụ cười trẻ thơ

VTV.vn - Sau khi bố mẹ mất, hai em La Thị Xoa và La Thị Lan đã được chú thím đón về bao bọc nuôi dưỡng.