câu chuyện xúc động

Chuyện Biển, chuyện Người (8h45, thứ bảy, 9/9/2017) - Cát về

Chuyện Biển, chuyện Người (8h45, thứ bảy, 9/9/2017) - Cát về

VTV.vn - Từ tháng 10 năm 2014, sóng biển đã cuốn phăng toàn bộ rào chắn bằng bê tông cao 5 m, dài 70 m và ăn sâu vào đất liền ở bãi Cửa Đại chừng 30 m.