cầu Hạc Trì

Giám sát thu phí cầu Hạc Trì

Giám sát thu phí cầu Hạc Trì

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bắt đầu triển khai kiểm tra, giám sát thu phí tại cầu Hạc Trì, Phú Thọ.