cầu Vàm Cống

Đã xác định nguyên nhân nứt cầu Vàm Cống

Đã xác định nguyên nhân nứt cầu Vàm Cống

VTV.vn - Bộ Giao thông vận tải đã xác định bước đầu 3 nguyên nhân gây nứt dầm thép cầu Vàm Cống, trong đó có chất lượng đường hàn ráp nối các cấu kiện.