chế độ tiền lương

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách đối với giáo viên Mầm non

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách đối với giáo viên Mầm non

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên Mầm non.