chính phủ hy lạp

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hy Lạp

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hy Lạp

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ EVFTA và sẽ cùng Chính phủ Hy Lạp nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam.