Ba Đình khẳng định vị thế quận trung tâm hành chính - chính trị

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ-Thứ tư, ngày 03/06/2020 09:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII.

Với vị trí trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia, quận Ba Đình là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đảng bộ quận Ba Đình là một trong những Đảng bộ lớn của Thành phố Hà Nội với 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trên 18 nghìn đảng viên.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trí tuệ xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững.

Đánh giá của Đảng bộ quận Ba Đình cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ quận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 14/15 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành sớm, hoàn thành giảm nghèo trước 2 năm, tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 10%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế quận tăng trưởng ổn định; tiềm năng và lợi thế của quận được khai thác hiệu quả; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ-công nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,7%/năm (mục tiêu nhiệm kỳ là 10-12%/năm). Ngành công nghiệp tăng bình quân 6,7%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp. Năm 2015 tỷ trọng sản xuất ngành dịch vụ là 69,9%, đến năm 2019 là 75%.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND quận và 14 phường ngày càng được nâng cao theo hướng sâu sát, quyết liệt, cụ thể gắn với thực hiện chủ đề công tác hằng năm và phương châm "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Công tác dân vận chính quyền được triển khai bài bản; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá

Quận Ba Đình cũng thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá về: Công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh; trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.

Công tác rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Tư pháp, kinh tế, y tế, nội vụ; đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp; thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ 99%. Kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện cải cách hành chính đạt 90%. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao về nhận thức, phong cách làm việc, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân với phương châm "Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc".

Quận đã thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc quận theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được kiện toàn đáp ứng yêu cầu công việc gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện sắp xếp chi bộ, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trên địa bàn bảo đảm tinh gọn hiệu quả.

Thông qua việc thực hiện công tác cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tạo thuận lợi và đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân. Bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý nhà nước.

Thực hiện hiệu quả Chương trình: "Huy động nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục; xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh nhiệm kỳ 2015- 2020"; hai bộ quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm và từng bước đi vào cuộc sống; hằng năm tỷ lệ "gia đình văn hóa" "tổ dân phố văn hóa" đạt chỉ tiêu; thực hiện tang văn minh đạt gần 80%.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, giáo dục mũi nhọn phát triển ở mức cao, hiện nay 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 89%). Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đảm bảo theo hướng hiện đại chuẩn hóa đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Hiện nay các dự án đầu tư trường học được tập trung quyết liệt triển khai, phấn đấu đến hết năm 2020 đạt chỉ tiêu 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Thông qua việc huy động nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch - văn minh đã góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của quận Ba Đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước