Chính phủ khóa mới sẽ có 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng

VTV News-Thứ tư, ngày 27/07/2016 17:55 GMT+7

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chiều 27/7, Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo Tờ trình, nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ; trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cụ thể:

* Các Phó Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

2. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

* Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ:

1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

2. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

5. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

6. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

7. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

8. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

9. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

10. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

11. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

12. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

13. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

14. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

15. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

16. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

17. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu đã thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Sáng 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

VTV.vn - Chiều 27/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017, thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước