Nghị quyết Đại hội XIII: Tầm nhìn và định hướng phát triển

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/02/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là văn kiện vô cùng quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII vừa chính thức được công bố.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, những thành tựu mà đất nước đã đạt được 5 năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Nghị quyết Đại hội XIII: Tầm nhìn và định hướng phát triển - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Cùng với với việc nhìn lại những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thì một nội dung rất quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII là việc đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển cho đất nước trong giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể cho 3 mốc thời gian là kỷ niệm 50 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đồng thời, định hướng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới gồm:

Nghị quyết Đại hội XIII: Tầm nhìn và định hướng phát triển - Ảnh 2.

Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Về xã hội:

Đến năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% hàng năm; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%.

Về môi trường:

Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nghị quyết cũng nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII gồm:

Nhiệm vụ thứ 1:

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ thứ 2:

- Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng.

- Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp.

- Ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Nghị quyết Đại hội XIII: Tầm nhìn và định hướng phát triển - Ảnh 3.

Một số nhiệm vụ quan trọng khác là giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bỏa vệ, cải thiện môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, thành công của Đại hội Đảng không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới mà quan trọng hơn là thời gian tới, chúng ta phải tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Nghị quyết của Đại hội phải sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những chủ trương, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới; phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn, đó mới là Đại hội thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước