Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

PV (đồ họa: TTXVN)-Thứ năm, ngày 21/01/2021 06:03 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 12 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021.

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng diễn ra từ ngày 28 đến 31/3/1935, tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư (tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư, đến tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư và đến tháng 5/1941, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư).

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1.

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến 19/2/1951, tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 2.

Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Đại hội Đại biểu lần thứ III của Đảng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng; đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất.

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 3.

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội Đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 4.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đại biểu lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27 đến 31/3/1982 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư (ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên đặc biệt. Đồng chí Trường Chinh được bầu giữ chức Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duần từ trần ngày 10/7/1986).

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 5.

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 6.

Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến 27/6/1991. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 7.

Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Đảng diễn ra từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư (tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ngày 26/12/1997 bầu đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức vụ Tổng Bí thư).

Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 8.

Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới

Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 22/4/2001 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 9.

Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25/4/2006 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 10.

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Đại hội Đảng XI thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 11.

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư.

Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước